Lastensuojelun perhetyö Sodankylän kunnassa

 

Etusivulle Prosessit Organisaatiot Tietoelementit
Lastensuojelun perhetyö Sodankylän kunnassa  Sovita ikkunaan

Kuvaus:
Sodankylässä lastensuojelun perhetyötä tehdään pääpiirteissään kolmella tavalla. Mannerheimin lastensuojeluliitolta tai Seita-säätiöltä ostetaan ne perhetyön palvelut, joilla pyritään perheiden varhaiseen tukemiseen. Perhetyötä käytetään myös yhteistyössä sosiaalityön kanssa lastensuojelutarpeen arvioinnissa. Painopiste lastensuojelun perhetyössä on tehostetussa perhetyössä. Malli on tehty yhteistyössä MLL:n ja Sodankylän lastensuojelun tiimin (sosiaalitoimiston ja perheneuvolan sosiaalityöntekijät ja psykologit) kanssa. Malli on laadittu Yhdessä voimistuen -hankkeessa ja yhteyshenkilöinä toimivat lastensuojelun perhetyöntekijä Anita Maijala sekä kehittäjä-sosiaalityöntekijät Kati Aikio-Mustonen ja Maarit Pirttijärvi Poskesta.

Tietoelementit:


Mallin viimeisin tallennuspäivä: 18.12.2006.