Työskentelyprosessi Schlyterin mallissa

Etusivulle Prosessit Organisaatiot Tietoelementit
Työskentelyprosessi Schlyterin mallissa  Fit to window

Kuvaus:
Tämä malli on luotu seuraavien materiaalien ja luentojen pohjalta:

Gunn Schlyter: Lähtökohtana lapsi - yksi tapa johtaa sovittelukeskusteluja. Svenska Kommunförbundet. Moniste.

Maija Auvinen ja Kristiina Väyrynen. Luennot Rovaniemellä 25. - 26.10.2004.

Eira Kuukkanen / Rovaniemen kaupunki
Tarja Rönkkö / Rovaniemen kaupunki
Hanne-Mari Seppälä / Lapin yliopisto, sosiaalityön opiskelija

Tietoelementit:


Model saved: 27.9.2005.