Asiakkaan palveluprosessi sosiaalitoimen ja työvoimahallinnon yhteispalvelussa Sallassa

 

Etusivulle Prosessit Organisaatiot Tietoelementit
Asiakkaan palveluprosessi sosiaalitoimen ja työvoimahallinnon yhteispalvelussa Sallassa  Sovita ikkunaan

Kuvaus:
Mallin ovat tehneet sosiaalityöntekijä Merja Onkamo ja työvoimaneuvoja Kati Heikkilä. Mallinnukseen ovat osallistuneet myös Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittäjä-sosiaalityöntekijät Raija Kumpula ja Kati Aikio-Mustonen sekä suunnittelija Maarit Pirttijärvi. Malli kuvaa sosiaalityöntekijän ja työvoimaneuvojan asiakasyhteistyötä Sallassa ja mallia voidaan soveltaa palvelurakenteeltaan vastaavissa kunnissa. Mallia on kehitelty Kemijärven ja Sallan työvoimatoimistojen työvoiman palvelukeskusprojektissa (10/2004-12/2006), jonka toimialueeseen kuuluu myös Pelkosenniemi. Tavoitteena on, että kehiteltyä mallia toteutetaan hankkeen päätyttyä osana perustyötä.

Tietoelementit:


Mallin viimeisin tallennuspäivä: 4.2.2008.