Lapsilähtöinen sovittelu erotilanteessa: Rovaniemen sovittelukeskeinen malli

Etusivulle Prosessit Organisaatiot Tietoelementit
Lapsilähtöinen sovittelu erotilanteessa: Rovaniemen sovittelukeskeinen malli  Fit to window

Kuvaus:
Mallin ovat laatineet Rovaniemen perheneuvolan ja sosiaaaliviraston työntekijät:
Tarja Rönkkö, sosiaalityöntekijä
Anja Ukkonen, sosiaalityöntekijä
Eira Kuukkanen, sosiaalityöntekijä
Riitta Ojansivu, lastenvalvoja
Pentti Halonen, psykologi
Gun Kolehmainen, lastenvalvoja
Mukana mallinnuksessa ovat olleet myös suunnittelija Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta ja opiskelija Hanne-Mari Seppälä Lapin yliopistosta.

Tietoelementit:


Model saved: 17.1.2006.