Pajaluokkien tyttöjen vertaisryhmätoiminta, Oulun kaupungin lastensuojelu ja nuorisotoimi

Etusivulle Prosessit Organisaatiot Tietoelementit
Pajaluokkien tyttöjen vertaisryhmätoiminta, Oulun kaupungin lastensuojelu ja nuorisotoimi  Fit to window

Kuvaus:
Mallinnusryhmässä olivat mukana:
Tuula Hautamäki, lastensuojelun erityistyöntekijä, yhdyshenkilö
Sanna Mustonen, nuorisoasiainkeskus, sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja

Anna Kärkkäinen, projektityöntekijä, lastensuojelutyömenetelmien kehittämishanke, Oulun kaupunki

Mallinnuksen totetutti suunnittelija Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta

Tietoelementit:


Model saved: 6.10.2006.