Sosiaalitoimen ja lastensuojelulaitoksen yhteistyöprosessi lapsen sijoituksen eri vaiheissa, Oulun kaupunki avohuollon lastensuojelun sosiaalityö ja Nuorten Ystävät ry, Väliportaan lastensuojeluyksikkö

Etusivulle Prosessit Organisaatiot Tietoelementit
Sosiaalitoimen ja lastensuojelulaitoksen yhteistyöprosessi lapsen sijoituksen eri vaiheissa, Oulun kaupunki avohuollon lastensuojelun sosiaalityö ja Nuorten Ystävät ry, Väliportaan lastensuojeluyksikkö  Fit to window

Kuvaus:
Mallinnusryhmässä mukana olivat:
Kaarina Heikkinen, sosiaalityöntekijä
Jori Hietaniemi, vastaava ohjaaja Nuorten Ystävät
Carita Kuisma, sosiaalityöntekijä
Anita Luukinen, joht.sos.tt, yhdyshenkilö
Minna Kinisjärvi, sosiaalityöntekijä
Tuula Kivistö-Pyhtilä, sosiaalityöntekijä
Anne Kolehmainen, ohjaaja Nuorten Ystävät
Sanni Niskala, aluepäällikkö Nuorten Ystävät
Eija Pesonen, ohjaaja
Helena Vandell, ohjaaja
Jaakko Vetämäjärvi, ohjaaja Nuorten Ystävät
Jaana Ylisuutari, sosiaalityöntekijä

Anna Kärkkäinen, projektityöntekijä, lastensuojelutyömenetelmien kehittämishanke, Oulun kaupunki

Mallinnuksen totetutti suunnittelija Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta

Tietoelementit:


Model saved: 18.10.2006.