Päihdenuoren laitoskuntoutuspolku

Etusivulle Prosessit Organisaatiot Tietoelementit
Päihdenuoren laitoskuntoutuspolku

Kuvaus:
Laadittu prosessimalli perustuu Markku Nymanin tekemään kahden vuoden havainnointiin ja prosessimallinnukseen erityisnuorisokoti Patiksessa, Oulujoen perhekodissa, Toivon Kartanossa ja Tuomaskodissa. Syntynyt prosessimalli on synteesi näiden laitosten toteuttamista kasvatusprosesseista.

Tietoelementit:


Model saved: 11.7.2005.