Jällivaaran avoin keskustelu-malli

Etusivulle Prosessit Organisaatiot Tietoelementit
Jällivaaran avoin keskustelu-malli  Fit to window

Kuvaus:
Kyseessä ei ole selkeä malli, vaan pikemminkin työskentelytapa tai ajattelumalli.

Mallin ovat laatineet kirjallisuuden ja koulutuksen pohjalta:

Kati Aikio-Mustonen / Sodankylä
Hanne-Mari Seppälä / Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelija
Sirpa Ojala / Tornio

Mallia ovat kommentoineet:

Jällivaaran lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksiköstä
Tuula Vilén sekä kaksi muuta tiimin jäsentä

Tietoelementit:


Model saved: 13.9.2005.