Tornionlaakson Suojapirtin BPS-päihdekuntoutumismalli

 

Process Home Processes Organizations Documents
Tornionlaakson Suojapirtin BPS-päihdekuntoutumismalli  Sovita ikkunaan

Kuvaus:
Elämäntarina-projektissa (2004-2006) kehitetty päihdekuntoutusmalli, joka on työstetty yhteistyössä RAY:n, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sekä Kemin, Tornion, Keminmaan, Simon, Tervolan kuntien ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sekä kuntoutujien ja heidän läheistensä kanssa.

Mallia ovat työstäneet:
Markku Alatalo, toiminnanjohtaja, Tornionlaakson Suojapirtti ry
Riitta Hakala, päihdetyön seutukehittäjä/sosiaalityöntekijä, Tornionlaakson Suojapirtti ry
Minna Reinikainen, vastaava sairaanhoitaja, Tornionlaakson Suojapirtti ry
Kirsi Kinnunen, sairaanhoitaja, Kemin A-klinikka
Seppo Kilpiäinen, sosiaali- ja terveysalan opettaja, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Anne Puro, psykologian opettaja, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Virpi Filppa, päihdetyön koordinaattori, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Kaisa Kostamo-Pääkkö, kehitysjohtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Mallinnuksen teknisestä toteutuksesta on vastannut Maria Martin, suunnittelija, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Tietoelementit:


Mallin viimeisin tallennuspäivä: 30.1.2009.