Kolpeneen palvelukeskus - Monivammaisten ja liikuntaesteisten lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutus

Etusivulle Prosessit Organisaatiot Tietoelementit

Toiminta/toimenpide: Kuntoutus- suunnitelma/ -seloste

Ylempi prosessitaso: Kolpeneen palvelukeskus - Monivammaisten ja liikuntaesteisten lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutus - Kuntoutus- jakson päättyminen

Kuvaus:
--> Sisältö:
- Kuntoutusjakson toteutumisen raportointi ja seuranta
- Moniammatillinen asiantuntija-arvio kuntoutujan toimintakyvystä,
kuntoutuksen tarpeesta ja kuntoutusmahdollisuuksista
- Suunnitelmat ja suositukset kuntoutujan hoitoon, kasvatukseen ja
kuntoutukseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä
- Oltava realistinen ja toteuttamiskelpoinen
- Kuntoutuksen tavoitteisiin liittyvät eroavat mielipiteet kirjataan (perhe,
kuntoutuksen lähiverkosto ja laitos)
- Perheen ja kuntoutujan palaute kuntoutumisjakson toteutumisesta

--> Laaditaan yhteistyössä kuntoutujan, perheen sekä kuntoutuksen
lähiverkoston kanssa kuntoutussuunnitelmapalaverin pohjalta
--> Kokoamisen tavoiteaika 1 kk kuntoutusjakson päättymisestä


Tietoelementit:
Model saved: 19.4.2005.