Kolpeneen palvelukeskus - Monivammaisten ja liikuntaesteisten lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutus

Etusivulle Prosessit Organisaatiot Tietoelementit

Toiminta/toimenpide: Arvioivan opetuksen/ päivätoiminnan toteuttaminen tavoitekeskustelussa suunnitellun mukaisesti

Ylempi prosessitaso: Kolpeneen palvelukeskus - Monivammaisten ja liikuntaesteisten lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutus - Kuntoutus 14 vrk - Arvioiva opetus/ päivätoiminta

Kuvaus:
 

Tietoelementit:
Model saved: 19.4.2005.