Kolpeneen palvelukeskus - Monivammaisten ja liikuntaesteisten lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutus

Etusivulle Prosessit Organisaatiot Tietoelementit

Toiminta/toimenpide: Tavoite- keskustelu

Ylempi prosessitaso: Kolpeneen palvelukeskus - Monivammaisten ja liikuntaesteisten lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutus - Kuntoutus- jakson aloitus

Kuvaus:

--> Selvitetään kuntoutujan nykytilannetta etukäteistietojen pohjalta sekä kuntoutukseen tulosyytä

--> Määritellään yksilölliset kuntoutusjakson tavoitteet

--> Käydään läpi kuntoutusjakson kirjallinen sisältöohjelma

--> Nimetään kuntoutuksen yhdyshenkilö kuntoutusjakson aikana sekä kuntoutujan vastuuhoitaja palvelukodilla

--> Pyydetään lupa kuntoutujalta/perheeltä muiden organisaatioiden asiakastietojen tilaamiseen sekä yhteydenottoihin kuntoutuksen lähiverkostoihin
Tietoelementit:
Model saved: 19.4.2005.